Lastniška struktura - 31.12.2014

# Delničar Število delnic Lastniški delež
1 Republika Slovenija 7.140.000 51,00 %
2 Slovenski državni holding, d.d. 1.557.857 11,13 %
3 Kapitalska družba, d.d. 696.579 4,98 %
4 Mestna občina Koper 466.942 3,34 %
5 Unicredit Bank Austria AG - fiduciarni 229.100 1,64 %
6 KD Galileo, fleksibilna struktura naložb 158.230 1,13 %
7 KD Balkan, delniški 122.600 0,88 %
8 Eaton Vance Parametric Structured 118.550 0,85 %
9 Perspektiva DZU, d.o.o. 110.000 0,79 %
10 Zavarovalnica Triglav, d.d. 104.756 0,75 %
Skupaj 10 največjih delničarjev 10.704.614 76,49 %
Skupaj vse delnice 14.000.000 100,00 %