Lastniška struktura - 31.3.2015

# Delničar Število delnic Lastniški delež
1 Republika Slovenija 7.140.000 51,00 %
2 Slovenski državni holding, d.d. 1.557.857 11,13 %
3 Kapitalska družba, d.d. 696.579 4,98 %
4 Mestna občina Koper 466.942 3,34 %
5 Unicredit Bank Austria AG - fiduciarni 228.535 1,63 %
6 Perspektiva FT, d.o.o. 125.895 0,90 %
7 KD Galileo, fleksibilna struktura naložb 119.610 0,85 %
8 Eaton Vance Parametric Structured 118.550 0,85 %
9 Zavarovalnica Triglav, d.d. 104.756 0,75 %
10 SOP Ljubljana 90.397 0,65 %
Skupaj 10 največjih delničarjev 10.649.121 76,08 %
Skupaj vse delnice 14.000.000 100,00 %