kontaktie-novicepredstavništva    language
interaktivni zemljevidživeti s pristaniščem
iskalec
Domov / O podjetju / Živimo z vami / Najpogostejša vprašanja
O podjetju
Poslanstvo, vizija, strategija Zgodovina Organiziranost družbe Vodstvo podjetja Kakovost Odnos do okolja Družbena odgovornost Živimo z vami Najpogostejša vprašanja Slovarček luških izrazov Obisk pristanišča Javna naročila Kadri Etični kodeks, poslovna skrivnost EU projekti Pobratena pristanišča Informacije javnega značaja
Ladje na vezu:
EUROCARGO VALENCIA (31.03 - 11:00)
GREAT MIND (31.03 - 10:00)
NEPTUNE THELISIS (31.03 - 09:30)
KING BYRON (31.03 - 09:00)
ERKAN K (31.03 - 08:00)
HOEGH JEDDAH (31.03 - 07:30)
FIDES (30.03 - 19:00)
USS NORMANDY (30.03 - 08:00)
ALPHA LIVESTOCK 19 (30.03 - 07:00)
COHIBA (28.03 - 18:30)
Najave ladij, plani pilotaž, stanje na vezih
 
  Najpogostejša vprašanja

Ali si je koprsko pristanišče mogoče ogledati?Koprsko pristanišče je možno obiskati. Kako se prijavite na vodeni ogled pristanišča, si preberite tukaj

Ali v Luki Koper spremljate vplive, ki jih ima pristaniška dejavnost na okolje?V Luki Koper redno spremljamo vplive, ki jih ima naša dejavnost na okolje. K ravnanju z okoljem smo sistematično pristopili leta 1998, ko smo vpeljali sistem in zanj prejeli okoljski certifikat. Več o tem

Moti me hrup, ki izvira iz pristanišča. Na koga se lahko obrnem?
Obrnete se lahko na Področje varovanja zdravja zaposlenih in ekologije, ki bo preverila vzroke hrupa. Če pretovorna dejavnost predstavlja vir hrupa, bodo primerno ukrepali in vas o tem obvestili.

Ali je Luka Koper lastnik blaga, ki se nahaja na območju pristanišča?
Luka Koper ni lastnik blaga, ki se nahaja na območju pristanišča. Skladno z navodili stranke blago pretovarja, skladišči ali nudi dodatne storitve. Več o tem

Ali je v koprskem pristanišču možno najeti skladiščne prostore?
Da, v koprskem pristanišču je možno najeti skladiščne prostore.
Za informacije se lahko obrnete na Področje trženja (Sara Morato, tel. 05 66 56 905)

Ali je možno kupiti rabljene zabojnike?
Za nakup rabljenih zabojnikov se obrnite na pomorske agente, saj Luka Koper ni lastnica kontejnerjev. Več o tem

Koliko pretovorjenega blaga v luki Koper je za slovenske komitente in koliko za tuje?
Približno 30% blaga pretovorimo za slovenske komitente, v ostalih primerih pa gre za tranzit.

Čigavo je lastništvo zemljišča v koprskem pristanišču?
Zemljišče v koprskem pristanišču je pretežno v državni lasti, del pa tudi v občinski.

Ali imate v koprskem pristanišču pristaniško upravo?
V koprskem pristanišču pristaniške uprave nimamo. Po svetu so uveljavljeni različni načini upravljanja pristanišč, kar je odvisno od zgodovinskih razlogov ter vloge, ki so jo na delovanje pristanišč imele oblasti.
Območje pristanišča upravlja Luka Koper, d. d. Nekatere funkcije pristaniške uprave, predvsem tiste, ki so varnostne narave, opravlja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.

Ali izdajate "Sailing listo"?
Sailing listo pripravljamo samo v elektronski obliki. Najdete jo na naši spletni spletni strani - tukaj.

Ali je možno prejeti izvod Luškega glasnika?
Luški glasnik je interno glasilo Luke Koper, d. d.
Namenjen je zaposlenim v skupini Luka Koper in luškim upokojencem, zato Luškega glasnika na druge naslove ne pošiljamo.

Kje se registrirajo čolni?
Čolni se registrirajo pri Upravi za pomorstvo Republike Slovenije.


Kontakt
Franka Cepak Okoljski manager Tel: 05 66 56 646 Fax: E-pošta
Povezave
Družbena odgovornost Odnos do okolja
na vrh