kontaktie-novicepredstavništva    language
interaktivni zemljevidživeti s pristaniščem
iskalec
Domov /
Ladje na vezu:
KING BYRON (31.03 - 09:00)
ERKAN K (31.03 - 08:00)
HOEGH JEDDAH (31.03 - 07:30)
FIDES (30.03 - 19:00)
USS NORMANDY (30.03 - 08:00)
ALPHA LIVESTOCK 19 (30.03 - 07:00)
COHIBA (28.03 - 18:30)
Najave ladij, plani pilotaž, stanje na vezih
 
  Prošnja za izdajo dovolilnice

Spoštovani poslovni partnerji,

Luka Koper, d.d. na podlagi Pravilnika o notranjem redu na območju Luke Koper, d.d. zainteresiranim strankam izdaja dovolilnice za gibanje oseb in vozil na območju koprskega pristanišča.

1. Za izdajo novih in podaljšanje osebnih dovolilnic s sliko, na prošnjo napišite PRIIMEK in IME osebe, DATUM rojstva, VRSTO in ŠTEVILKO os. dokumenta, KRAJ izdaje, DRŽAVO ter trajanje zaposlitve. Priimke obvezno razporedite po abecednem redu.

Za izdelavo novih dovolilnic s sliko potrebujemo tudi osebno fotografijo v digitalni obliki (JPG format). Delavca enostavno slikate (doprsna slika, belo ozadje) z običajnim digitalnim fotoaparatom. Slika mora biti nova in NE skenirana iz osebnega dokumenta.

2. Za podaljšanje/izdajo dovolilnic za vstop vozil za prevoz oseb (razen tovornih vozil nad 3,5 t – za te se obrnite na podjetje Luka Koper INPO, d.o.o. – Kamionski terminal na tel.št. 05 639 8832) na prošnjo napišite PRIIMEK in IME voznika oz. navedite, da gre za službeno vozilo, REGISTRSKO številko, ZNAMKO, TIP in BARVO vozila. Dovolilnic za motorna kolesa in kolesa ne izdajamo.

3. Prošnje morajo biti izpolnjene RAČUNALNIŠKO, POTRJENE in PODPISANE ter poslane pravočasno, najmanj dva (2) delovna dneva pred želenim datumom izdaje.

4. Popolno izpolnjene prošnje pošljite na elektronski naslov dovolilnice@luka-kp.si (prošnjo žigosate in podpišete, nato skenirate in pošljete).

Prošnje za izdajo kratkotrajnih dovolilnic (do 5 dni, slike ne potrebujemo) pošljite na elektronski naslov vratarnica@luka-kp.si.

Zaradi velikega števila prošenj ter lažjega in hitrejšega dela vas prosimo, da pod zadevo/subject napišete "ime podjetja" - prošnja za izdajo dovolilnice 2014 (npr. Luka Koper, d.d. - prošnja za izdajo dovolilnice 2014).  

Nepopolnih prošenj žal ne moremo upoštevati!
Navajamo še pomembnejši izvleček iz Pravilnika o notranjem redu na območju Luke Koper, ki so ga prosilci dovolilnic dolžni upoštevati.

Prošnja za izdajo dovolilnice

Obveščamo vas, da imamo uradne ure za izdajo dovolilnic, in sicer:
ponedeljek, sreda 9.00 - 11.00 ure in 12.00 - 14.00 ure
petek 9.00 - 11.00 ure

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upoštevanje navodil.

Služba za splošno varovanje in varovanje morja

na vrh