kontaktie-novicepredstavništva    language
interaktivni zemljevidživeti s pristaniščem
iskalec
Domov / Za partnerje / Cenik
Za partnerje
Trženje Cenik IT aplikacije Imenik pristaniške skupnosti Luk@info e-novice
Ladje na vezu:
CMA CGM FIDELIO (27.03 - 00:00)
ORKUN KALKAVAN (27.03 - 00:00)
NEPTUNE THALASSA (26.03 - 18:00)
UBC MONTREAL (25.03 - 21:00)
Najave ladij, plani pilotaž, stanje na vezih
 
  Cenik

V nadaljevanju so objavljeni veljavni ceniki za posamezne segmente pristaniške dejavnosti.

Ceniki so vam na voljo v formatu PDF.
Za njihovo prebiranje potrebujete brezplačni Acrobat Reader.

  Splošni poslovni pogoji
  Cenik storitev Luke Koper, d.d. (veljaven od 1.2.2015)
  Cenik storitev Luke Koper, d.d.
  Cenik pristaniških pristojbin
  Cenik storitev pilotaže

  Cenik storitev vleke ladij, Splošni pogoji za vleko 
  Cenik storitev privezovanja in odvezovanja ladij

  Cenik kamionskega terminala
  Cenik zbiranja, odvoza in obdelave odpadkov
  Cenik za opravljanje storitev obvezne državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s 
plovil na območju koprskega tovornega pristanišča

  Cenik pralnice strojev in vozil

Skladno z Marpol konvencijo objavljamo obrazec Appendix 1– IMO Circular MEPC.1/Circ.469/Rev.1 za sporočanje morebitnih nepravilnosti pri pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov.

na vrh