Prijava na delovno mesto*

Name and surname*

Date of birth*

Address of residence*

Post office*

E-mail:*

Level of education*

Acquired title of education*

Knowledge of the Slovenian language*

Poklicna šola za gasilce*

Navedite opravljene tečaje s področja zaščite in reševanja (npr. tečaj za potapljača, izpit za voditelja čolna, vrvna tehnika, bolničar,…)*

Poznavanje orodij v MS Office okolju*

Imam vozniški izpit B kategorije*

Imam vozniški izpit C kategorije*

Opišite dosedanje delovne izkušnje*

Izjava o resničnosti podanih informacij*

I agree*


Required fields!