Prijava na delovno mesto*

Name and surname*

Date of birth*

Address of residence*

Post office*

E-mail:*

Level of education*

Acquired title of education*

Knowledge of the Slovenian language*

Znanje angleškega jezika*

Poznavanje orodij v MS Office okolju*

Poznavanje in delo s SAP-om*

Izkušnje s področja obračuna plač*

Navedite izkušnje s področja obračuna plač*

Navedite druge izkušnje*

Dodatna znanja

Izjava o resničnosti podanih informacij*

I agree*


Required fields!