Robert Rožac je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir arhitekture. Ima več kot trideset let delovnih izkušenj, od tega 24 let na vodilnih delovnih mestih. Svojo managersko pot je začel v takrat enem večjih gradbenih podjetij v Sloveniji, GPG d. d., kot direktor trženja in razvoja. Od leta 2014 do leta 2019 je bil zaposlen v družbi Luka Koper, d. d., kot vodja področja investicij in vzdrževanja. Pred prihodom v Luko Koper, d. d., na funkcijo člana uprave je bil državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor.

Svoj petletni mandat kot član uprave Luke Koper, d. d., je pričel s sklepom nadzornega sveta družbe z dnem 16. 11. 2021.