Beltinški grad je bil v petek, 21.3. 2008, prizorišče svečanega podpisa Pisma o nameri za postavitev Regionalnega distribucijskega centra »Panonija«. Poleg predsednika uprave družbe Luka Koper Roberta Časarja, so podpisniki pisma šeminister za okolje in prostor Janez Podobnik, minister za promet mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak, ki je pismo podpisal predhodno ter župan občine Beltinci Milan Kerman in župan občine Lendava mag. Anton Balažek.

Zamisel o vzpostavitvi mednarodnega logističnega  in distribucijskega centra na območju Prekmurja je nastala zaradi potreb Luke Koper in na podlagi dejstva, da je Pomurje zelo ugodna lokacija, saj leži v bližini dveh njenih najpomembnejših tržišč – Avstrije in Madžarske.  Distribucijski center v Pomurju bo Luki Koper omogočil kakovostno oskrbovanje strank po načelu »just-in-time«. Zamisel je že takoj na začetku vzbudila veliko zanimanje tudi pri ladjarjih, ki prek Luke Koper oskrbujejo ti tržišči.

Kot izhodiščno točko za postavitev distribucijskega centra »Panonija« smo izbrali stari Lekov obrat v Lipovcih, ki v veliki meri izpolnjuje zahteve glede povezav s prometno infrastrukturo, razsežnosti zemljišč ter sprejemljivosti s stališča trajnostnega razvoja. Terminal bo obsegal 60 ha, na katerih bodo zaprte in odprte skladiščne površine, dva industrijska tira, parkirišča za kamione, servisne delavnice in upravni prostori. Za nakup zemljišč in postavitev potrebne infrastrukture smo predvideli 20 milijonov evrov. V primeru Lendave gre za dislocirano enoto centra »Panonija«. Predvidena lokacija se nahaja na mejnem prehodu. Gre za območje velikosti 30 ha, ki je zanimiv zaradi že zgrajene, vendar neizkoriščene infrastrukture. Sicer pa se bo center razvijal po enakem sistemu, kot tisti v Sežani, s katerim upravlja hčerinska družba Adria terminali d.o.o. – torej bomo skladiščne površine gradili glede na potrebe poslovnih partnerjev. Pričakujemo, da bo letni pretovor na distribucijskem centru v petih letih dosegel 30.000 kontejnerjev (TEU) oziroma 600.000 ton blaga, kar pomeni da se bodo skladiščne zmogljivosti v pristanišču sprostile in omogočile večji ladijski pretovor. Distribucijski center bo predvidoma prevzel 10 odstotkov v Luki Koper pretovorjenih kontejnerjev. Z gradnjo centra v Beltincih bomo začeli takoj po pridobitvi vseh dovoljenj, predvidoma v drugi polovici prihodnjega leta.