Kakovost našega znanja je povezana z razvitostjo izobraževalnih ustanov. V Luki Koper zato že vrsto let podpiramo mnoge šolske ustanove, bodisi pri snovanju skupnih projektov, kot tudi s finančnimi prispevki za nakup učnih pripomočkov. Danes je član uprave Luke Koper, d.d. mag. Marjan Babič ravnatelju Srednje pomorske šole iz Portoroža Marijanu Tončiću simbolično predal ček za nakup računalniške opreme.  Z donacijo Luke Koper je šoli uspelo nadomestiti zastarelo računalniško opremo z dvanajstimi sodobnimi računalniki, šestimi projektorji ter sodobno videokonferenčno opremo.