Luka Koper je kot vodilni partner uspešno prijavila projekt izgradnje sončnih elektrarn (projekt SOPOREM) na javni razpis in bo prejela 1,2 milijona evrov sredstev. Z izgradnjo take sončne elektrarne bomo zagotovili višjo energetsko samozadostnost pristanišča, manjšo odvisnost od nihanja cen električne energije na trgu, na ta način pa pripomogli k povečanju izkoriščenosti sončne energije v naši regiji.

Do leta 2025 načrtujemo izgradnjo do 6 MW fotovoltaičnih elektrarn, kar bi pomenilo pokritje 20 % letne lastne porabe električne energije. Do leta 2030 bomo moč še povečali, in sicer na 10 MW fotovoltaičnih elektrarn – to predstavlja več kot 30 % skupne letne porabe električne energije.