Na osnovi izdanega okoljevarstvenega soglasja s strani Agencije RS za okolje in prostor smo od Ministrstva za okolje in prostor prejeli gradbeno dovoljenje za izgradnjo terminala za sprejem naftnih derivatov na pomolu II. Dovoljenje obsega izgradnjo šestih rezervoarjev (vsak po 20.000 m3) z jeklenimi lovilnimi skledami, kamionske in vagonske polnilnice z dostopnim cestiščem in železniškim tirom, privezne ladijske ploščadi, požarnega črpališča z zajetjem vode, komunalne in požarne infrastrukture ter postavitev potrebne tehnološke opreme. V prvi fazi, ki naj bi jo zaključili v prvi polovici letošnjega leta, je predvidena izgradnja treh rezervoarjev. Ostale tri rezervoarje pa naj bi zgradili do leta 2010.


Celotna naložba v višini 20 mio EUR bo velika razvojna pridobitev, ki bo pomembno vplivala na poslovanje družbe. S tem se bo pretovor naftnih derivatov povečal za 250.000 ton letno. Tekoči tovori so za Luko Koper pomembna blagovna skupina, saj predstavljajo 15-odstotni delež v celotni strukturi pretovora v lanskem letu. Naložba v rezervoarje za letalsko gorivo, z izjemo povečane amortizacije iz naslova samih naložb, ne bo predstavljala bistvenega povečanja tekočih stroškov poslovanja. Ocenjujemo, da se bo naložba z ekonomskega vidika izplačala v sedmih letih.