4. in 5. oktobra 2012 je v Valenciji potekalo prvo uradno srečanje partnerjev projekta GREENCRANES – Green Technologies and Eco-Efficient Alternatives for Cranes and Operations at Port Container Terminals, ki ga financira Evropska Unija preko programa Vseevropskega transportnega omrežja (TEN-T). Cilj projekta je dokazati smotrnost uporabe novih tehnologij in alternativnih goriv na kontejnerskih terminalih z namenom povečanja energetske učikovitosti –v smislu zmanjšanja porabe energije in emisij toplogrednih plinov. Posebej pomembna aktivnost projekta so testiranja 3 pilotnih rešitev, ki se bodo izvajala v pristaniščih Valencia, Livorno in Koper.

V projekt je vključenih 11 partnerjev iz 3 držav: Španije, Italije in Slovenije. Projekt koordinira španski partner Fundacion Valenciaport, v njem pa sodelujejo tako proizvajalci pristaniških tehnologij kot njihovi uporabniki ter nekatere institucije, ki spremljajo in podpirajo tovrstni razvoj: Pristaniška uprava Valencia, Noatum, Pristaniška uprava Livorno, Luka Koper, Konecranes, ABB, Global Service, Italijansko ministrstvo za infrastrukturo in transport, RINA in Scuola superiore Sant’Anna.Luka Koper si od projekta obeta povečanje energetske učinkovitosti dvigal na kontejnerskem terminalu, ki sodijo med največje energetske porabnike našega pristanišča, predvsem s pomočjo vzpostavitve celovitega sistema nadzora energetske porabe in v nadaljevanju vpeljave pilotne rešitve, ki bo omogočala spemljanje energetske porabe posameznih naprav terminala v realnem času.

Projekt se je pričel 1.8.2012 in se bo zaključil predvidoma 31.5.2014.