Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe je družba Luka Koper, d. d. 24.12.2020, izplačala del plače iz naslova poslovne uspešnosti, in sicer 60 odstotkov povprečne delavčeve plače v obdobju december 2019 – november 2020. 

družba

št. zaposlenih na 30. 11. 2020

bruto II. izplačilo poslovne uspešnosti

Luka Koper, d. d.

1537

2.638.328,24

Luka Koper INPO, d. o. o.

132

262,752,65

Adria terminali, d. o. o.

24

42.136,48

Luka Koper PRISTAN, d. o. o.

TOC, d. o. o.

     

družba

št. zaposlenih na 30. 11. 2020

bruto II. izplačilo božičnice

Luka Koper, d. d.

Luka Koper INPO, d. o. o.

Adria terminali, d. o. o.

Luka Koper PRISTAN, d. o. o.

3

2.353,34

TOC, d. o. o.