Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe so Luka Koper, d.d. in njene odvisne družbe dne 11.4.2014 zaposlenim izplačale regres za leto 2014 v višini minimalne plače 789,15 Eur.

Višina izplačila:

Družba
Bruto regres za leto 2014 v EUR
Luka Koper, d.d.
616.589,54
Luka Koper Inpo, d.o.o.
130.341,28
Luka Koper Pristan, d.o.o.
    3.156,60
Adria Terminali, d.o.o.
  17.295,62
Toc d.o.o.
1.578,30