Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe so Luka Koper, d.d. in njene odvisne družbe razen družbe TOC d.o.o. dne 12.4.2013 zaposlenim izplačale regres za leto 2013 v višini 788,24 EUR.

Višina izplačila: 
 

Družba
Bruto regres za leto 2013
Luka Koper, d.d.
612.856,61 EUR
Luka Koper Inpo, d.o.o.
141.094,96 EUR
Luka Koper Pristan, d.o.o.
3.152,96 EUR
Adria Terminali, d.o.o.
18.917,76 EUR