Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (»Luka Koper«),  je imetnik  1.960.513 delnic družbe Intereuropa, d.d., Koper, Vojkovo nabrežje 32, kar predstavlja 24,8% vseh delnic te družbe.

Luka Koper namerava predmetne delnice prodati in na podlagi tega oglasa poziva interesente, da sodelujejo v postopku javnega zbiranja ponudb za nakup. Luka Koper bo ponudbe za nakup sprejemala do 14.2.2011, do 12. ure po lokalnem času.  

Podrobnejše informacije o predmetu prodaje, pogojih javnega zbiranja ponudb in predlogu  kupoprodajne pogodbe so interesentom na razpolago kot ponudbena dokumentacija. Zanjo lahko pisno zaprosijo do 14.1.2011, do 12. ure po lokalnem času.  Prošnjo je potrebno poslati pisno, po faxu ali elektronski pošti na enega izmed spodaj navedenih naslovov. Interesente prosimo, da v prošnji navedejo tudi svoje identifikacijske podatke, ime kontaktne osebe in njene kontaktne podatke. Cena za prodajno dokumentacijo znaša 500 EUR (DDV je vključen).

Po prejemu prošnje bomo interesentom izstavili račun. Ponudbeno dokumentacijo bomo poslali v elektronski obliki na podlagi izvedenega plačila.

Luka Koper na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.

Poziv je v slovenskem in angleškem jeziku dostopen tudi na spletni strani Ljubljanske borze (Seonet).

Kontakt:

ga. Tatjana Šavle Čok
tel.: 05 6656 965
fax: 05 6398 040 
tatjana.cok@luka-kp.si

g. Tomaž Deisinger
tel.: 05 6656 979
fax: 05 6398 040
tomaz.deisinger@luka-kp.si