Delniška družba Luka Koper je na priložnostni slovesnosti na Gospodarski zbornici Slovenije danes prejela certifikat za mednarodni standard ISO 22000:2005. Gre za nov standard Mednarodne organizacije za standardizacijo, ki je poenotil vse dosedanje standarde za zagotavljanje varne hrane. Luka Koper je med prvimi v Sloveniji ter kot prvo podjetje v transportni panogi uspešno opravila presojo svojega sistema vodenja varnosti živil. Hkrati je tudi edino pristanišče na svetu, ki se lahko pohvali s takim standardom, je na podelitvi na GZS dejal direktor SIQ, Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje Igor Likar: “SIQ je del mednarodne mreže International Certification Network s sedežem v Švici. Mednarodna mreža je podelila tretjino vseh certifikatov na svetu in koprsko pristanišče je edino, ki si je prislužilo standard ISO 22000:2005.”

Standard ISO 22000:2005 podaja zahteve, ki jih mora pri ravnanju z živili izpolnjevati vsaka organizacija v prehranski verigi, ki hoče enakopravno sodelovati v mednarodni menjavi živilskih proizvodov in surovin. Standard zagotavlja, da so vsi dejavniki tveganja prepoznani in ustrezno nadzorovani na vsaki stopnji od proizvajalcev do potrošnikov.

Živilske surovine in proizvodi predstavljajo pomemben delež skupnega pretovora v Luki Koper, v lanskem letu jih je bilo skupno 880.000 ton. Večina tega so žitarice in soja, v zadnjih letih pa naglo narašča pretovor sadja in zelenjave – lani že na 110.000 ton. Luka Koper je že doslej opravljala vse postopke z živili standardizirano in sicer v skladu z mednarodno veljavnimi navodili HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). HACCP je sistem, ki omogoča prepoznavanje, ocenjevanje, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi agensi v živilih in temelji na preventivnem ukrepanju. S pridobitvijo certifikata po standardu ISO 22000:2005 je Luka Koper dokazala, da je sposobna celovito obvladovati vsa tveganja, ki ogrožajo varnost živil. To je tudi vzpodbuda za njene poslovne partnerje, ki se na področju logistike ukvarjajo s prehrambenim blagom, da se tudi oni približajo temu standardu. Tako bo Koprska transportna pot v svetu postala prepoznavna tudi po sklenjeni verigi certificiranih storitev.