Na kontejnerskem terminalu so prekinitve v času malice in ob menjavi izmene že pozabljena zgodba. Od junija lani delo na ladijskem področju poteka namreč neprekinjeno. Nova organizacija dela, ki so jo tedaj vpeljali, je hitro obrodila sadove.

K projektu povečanja produktivnosti so na kontejnerskem terminalu pristopili že konec leta 2011. Takrat so v delovnem procesu zaradi prekinitev imeli na razpolago za efektivno delo le 20 do 21 ur od 24 ur. Zahteve ladjarjev glede produktivnosti so iz dneva v dan višje, zato so morali operativno delo na ladjah reorganizirati tako, da izpolnjujejo te zahteve in istočasno ohranijo vse pravice zaposlenih, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe. Uvedli so izmenjavo zaposlenih na delovnih mestih na ta način, da se dela kontinuirano brez prekinitev.

Z neprekinjenim delovnim procesom je od uvedbe do danes produktivnost porasla iz 19 do 20 na 23 pretovorjenih kontejnerjev na uro na dvigalo:

Večja produktivnost nam prinaša vrsto pozitivnih učinkov. Boljša je izkoriščenost delovne opreme, manjši so stroški na enoto pretovora in s tem večja realizacija z istim številom zaposlenih, višje je zadovoljstvo ključnih strank, predvsem ladjarjev. Ker ladje pretovorimo hitreje, nam več časa ostane za preostala dela na terminalu. Več kontejnerjev lahko odpremimo, učinkovitejši smo pri odpremi na kopenski strani, manj je čakanj in zastojev. S povečanjem produktivnosti smo dejansko povečali kapaciteto kontejnerskega terminala in s tem odprli možnosti za nove posle.