Uprava družbe je 15. junija nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. seznanila z načrti za podaljšanje južnega dela prvega pomola oziroma z načrti za povečanje zmogljivosti kontejnerskega terminala. Nadzorni svet je podal soglasje k začetku postopkov za realizacijo tega projekta, ki bo letno zmogljivost kontejnerskega terminala s sedanjih 720 tisoč TEU povečal za dodatnih 230 tisoč. Projekt zajema, poleg poglabljanja morskega dna bazena I, tudi izgradnjo dodatnih 100 metrov operativne obale in novega veza, izgradnjo kasete za odlaganje morskih sedimentov na čelu pomola, izgradnjo skladiščnih in manipulativnih površin na južnem delu pomola, dodatno železniško infrastrukturo ter nabavo dodatne opreme, vključno s prehodom na RMG tehnologijo (mostno dvigalo na tirih). Projekt, ki bo potekal večfazno, posamezne investicije pa bodo predane v uporabo postopoma, bo v celoti zaključen do leta 2018. Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 78 milijonov EUR. Projekt je skladen z veljavnim državnim prostorskim načrtom za celovito prostorsko ureditev koprskega pristanišča ter z dopolnjenim petletnim programom razvoja pristanišča, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. »Družba je v zadnjih letih uspela v tolikšni meri stabilizirati in izboljšati svoje poslovanje, da je zdaj končno pripravljena na nov razvojni cikel. Pri tem si nadejamo podpore vseh deležnikov, saj bi moral biti razvoj edinega slovenskega tovornega pristanišča v interesu vseh«, je po seji nadzornega sveta povedal predsednik uprave Luke Koper Bojan Brank.