Koprsko pristanišče je 18. oktobra obiskala skupina nemških poslancev, članov nemško-slovenske skupine prijateljstva. Obisk je bil sicer vljudnostne narave, pa vendar je za Luko Koper, d.d., ki upravlja s pristaniščem, velikega pomena, saj je nemško tržišče, posebej zvezna dežela Bavarska, eno izmed najpomembnejših ciljnih tržišč.

Že v petek, 19. oktobra, pa smo v Luki Koper sprejeli 27 člansko delegacijo Slovensko – Bavarskega gospodarskega kluba. Poleg ostalih udeležencev z raznih gospodarskih področij se je obiska udeležil tudi predsednik Bavarske gopsodarske zbornice. Ocenjujejo, da je Luka Koper izredno perspektivno podjetje ter da ima potencialne možnosti na Nemškem (Bavarskem) trgu, saj predstavlja alternativo severnim pristaniščem.