Glavni vhod v pristanišče, ki je bil zgrajen pred več kot tremi desetletji, je postal pretesen in neprijazen za službe, ki tam delujejo. Zgovoren je že podatek, da smo v letu 1981 pretovorili 2,3 milijone ton blaga, v lanskem letu pa preko 17,8 milijonov oz. skoraj 8 krat več. Korak naprej v smeri urejanja neustreznih razmer in delovnih pogojev na vhodu je bila selitev Carinske izpostave Luka Koper na novo lokacijo, in sicer v prostore v jugovzhodnem delu skladišča 17, ki se nahaja ob glavni luški vpadnici tik ob prvem notranjem krožišču v pristanišču. S preureditvijo smo pričeli julija. Zaradi omejenega prostora je gradnja pisarn izvedena v dveh nadstropjih in v modularnem tipu gradnje, ki omogoča morebitno kasnejšo selitev. Pri notranji ureditvi smo upoštevali potrebe carine, ki je potrebovala sprejemno pisarno za stranke in ostale pisarniške prostore za izvajanje osnovne dejavnosti, shrambo, garderobo in sanitarije.