ODGOVOR:

Od: Šik Sebastjan
Poslano: četrtek, 21. februar 2019 13:41:13
Za: TV KP Evgenija Carl 

 

Zadeva: TVS: JN gorivo

Zdravo,

Luka Koper je postopek dobave in točenja goriva vodila v skladu z zakonom o javnih naročilih in evropsko zakonodajo. Postopek je bil javno objavljen, transparentno voden in pravnomočno zaključen, brez pritožb. 

Luka Koper se je na podlagi pravnih mnenj  odločila za enega izmed postopkov, ki jih predvideva ZJN -3 in sicer postopek s pogajanji brez predhodne objave. Gre za zakonsko možnost, ki ni pogojena s predhodno izvedenim odprtim postopkom, temveč  z objektivnimi dejstvi.

Objektivno dejstvo v tem primeru pa je, da ima izbran dobavitelj, družba OMV, na območju pristanišča v lasti edini bencinski servis in sicer že od leta 1995. To pomeni, da lahko storitev iz razpisa zagotovi le določen gospodarski subjekt. Zato v tem primeru ne gre za omejevanje konkurence, temveč za gospodarno in učinkovito ravnanje, upoštevaje naravo in kontinuiranost delovnega procesa v pristanišču.

Luka Koper je preučila tudi druge možnosti dostave goriva v pristanišče. Zaradi prostorskih, tehničnih in varnostnih omejitev, pa tudi posebnega statusa, ki ga pristanišče ima, smo ugotovili, da  so take možnosti praktično neizvedljive. Prvič, ker bi s tem povečali število tovornjakov in še poslabšali pretočnost prometa pred vhodom v pristanišče in znotraj pristanišča – poleg tega gre za tovornjake z nevarnim tovorom. Drugič, ker bi to ogrozilo kontinuirano izvajanje delovnih procesov, v kolikor dobavitelj ne bi uspel pravočasno dostaviti goriva v pristanišče, kar ima lahko za družbo velike finančne posledice. In tretjič, ker za točenje bencina taka tehnologija sploh ne obstaja – bencin pa predstavlja polovico dnevnih potreb po gorivu. Poleg tega, osebna in poltovorna vozila Luke Koper, ki jih uporabljamo zgolj na območju pristanišča, niso registrirana in ne morejo uporabljati bencinskih servisov zunaj pristanišča, pa tudi z vidika učinkovitosti in gospodarnosti to ni smiselno. To velja tudi za motorna vozila, ki jih pretovarjamo kot blago. Gorivo tako potrebujemo tudi za izvajanje premikov vozil z/na skladiščne površine oziroma ladje in ta vozila prav tako niso registrirana.

Glede na našteta objektivna dejstva in na podlagi opravljene raziskave trga, ki je potrdila ekonomičnost javnega naročila ocenjujemo, da so ostala vprašanja v vašem elektronskem sporočilu brezpredmetna. Prepričani smo, da našteti argumenti zavračajo vaše domneve o koruptivnem dejanju oziroma konfliktu interesov.

Lep pozdrav

Sebastjan Šik
Vodja področja odnosov z javnostmi | Head of PR Department

 

—— 

VPRAŠANJA:

 

From: Carl Evgenija  
Sent: Wednesday, February 20, 2019 1:40 PM
To: Šik Sebastjan  
Subject: vprašanja

Pozdravljeni, 

v zvezi z objavljenim javnim naročilom z decembra 2018 za dobavo goriva v višini skoraj 12 mio evrov, me zanima naslednje:

Iz objave na portalu ni razvidno, ali ste predhodno že izvedli naročilo po odprtem postopku, kot predvidevata slovenska in evropska zakonodaja?

Če niste, zakaj ne?

Zakaj ste izločili vso konkurenco in za dobavitelja že določili podjetje OMV?

Zakaj Luka sama ni poskrbela za izgradnjo bencinskega servisa na območju Luke?

V neposredni bližini Luke so skladišča goriva na Srminu, kjer gorivo skladiščijo tako rekoč vsi trgovci z gorivi, ki bi lahko gorivo brez težav dostavili v Luko. Zakaj to za vas (očitno) ni sprejemljivo in zato navajate »tehnične razloge odsotnosti konkurence na trgu?«

Ali ste podjetju OMV Slovenija omogočili prednost zaradi neposrednih povezav vodstva Luke z izbranim dobaviteljem? Tako predsednik uprave Dimitrij Zadel kot njegov namestnik sta v Luko prišla z managerskih položajev v OMV-ju, V Luko pa naj bi po naših informacijah prihajal tudi vodja investicij v OMV Mitja Korva.

Ali sta posel in osebna in poslovna poznanstva povezana?

Kako komentirate sum koruptivnega dejanja in neposreden konflikt interesov?

Hvala za odgovore, ki bi jih potrebovala do jutri. Na konkretna vprašanja pričakujem konkretne odgovore.

Hvala in lep pozdrav,

Eugenija Carl, novinarka/ journalist TV Slovenija
dopisništvo Koper
Regionalni RTV center Koper