V Marseillu bo danes, 17.11.2010,  potekal drugi sestanek upravnega odbora mednarodnega projekta PORTA (PORTs as a gateway for Access inner regions). Raziskovalni projekt, ki ga je zasnovala Univerza v Cataniji, je bil sprejet pod okrilje evropskega programa MED, ki je namenjen razvoju sredozemskih regij Evropske unije. Projekt PORTA sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, vodilni partner pa je španski inštitut FEPORTS (Pristaniški inštitut za študije in sodelovanje Dežele Valencie). Med partnerje projekta se je vključila tudi Luka Koper, d.d., poleg nje pa sodelujejo pristaniške uprave Catanije, Pireja in Alicanteja ter Univerza v Cataniji in Trgovinsko industrijska zbornica Marseilla.

Projektna raziskava je osredotočena na problematiko povezanosti pristaniških sistemov z njihovimi zaledji in neposrednimi okolji. Večina sredozemskih pristanišč je neposredno povezana s svojimi matičnimi mesti, saj ležijo bodisi na njihovem obrobju, ali pa celo prav v središču mesta. Zato se ta pristanišča soočajo z mnogimi podobnimi problemi in težavami kot so npr. preobremenjenost in neučinkovitost transportnega sistema od samega vhoda v pristanišče do izhoda iz urbanega območja naprej proti zaledju ali pa kot so moteči vplivi pristaniške dejavnosti na urbano območje v neposredni bližini.

V projektu PORTA partnerji iz petih sredozemskih držav (Španija, Italija, Francija, Grčija in Slovenija) združujejo svoje izkušnje in spoznanja. Na tej podlagi nameravajo definirati in vpeljati skupne strategije ter integrirane postopke načrtovanja transporta, da bi tako izboljšali dostopnost pristanišč njihovemu zaledju. Pristanišča kot ključni akterji maritimnega in logističnega razvoja morajo omogočiti napredovanje pomorske blagovne izmenjave v Sredozemlju, ob tem pa poskrbeti tudi za zmanjšanje okoljskih vplivov v obalnih urbanih območjih. 

Projekt PORTA je startal v začetku letošnjega junija, zaključen pa bo do konca maja leta 2013. Doslej so bili med drugim že opredeljeni glavni strateško naravnani specifični cilji. Sprostiti bo treba ozka grla pomorsko transportnih sistemov s koordinirano politiko variantnih načinov prevoza (modal shift).  Razvojne politike pristaniških sistemov je treba povezati s procesi načrtovanja uporabe prostora in razvoja transporta v obalnih regijah.
Za vzpostavitev celovitega  sredozemskega pristaniškega omrežja je treba razviti skupne integrirane pristope ter orodja za načrtovanje razvoja, ki bodo uporabna za vsa pristanišča evropskega dela Sredozemlja. 

Na sestanku v Marseillu se bodo projektni partnerji osredotočili na metodologijo za izvedbo Strukturne analize pristaniških sistemov. Le-ta bo omogočila primerjavo specifičnih (kritičnih) problematik pristanišč, ki sodelujejo pri projektu. Z izvedbo nacionalnih delavnic pa bodo za posamezna pristanišča identificirani tisti lokalni deležniki, ki jih bo potrebno vključiti v bodoče aktivnosti načrtovanja in prenosa znanj.  V okviru projekta bo tako nastal nov sistem smernic za povezano načrtovanje regionalnega transporta ter pristaniške dejavnosti, ki bo omogočal premostiti sedanjo ločnico med pomorskimi (transportnimi) politikami ter urbanim (lokalnim) trajnostnim razvojem območij, ki obkrožajo pristanišča. Nove rešitve bodo za Luko Koper zelo zanimive, saj se ob načrtovanju in izvajanju lastnega razvoja konkretno sooča s vsemi vidiki problematike, ki jo obravnava projekt PORTA .