Na pobudo predsednika uprave Luke Koper, d.d. Gregorja Veselka so se na sedežu družbe danes oglasili predstavniki revizijske hiše PricewaterhouseCoopers iz Ljubljane, ki je bila na zadnji skupščini delničarjev 20.3.2009 izbrana za izdelavo posebne revizije poslovanja družbe v zadnjih petih letih.

Nadzorni svet družbe je namreč na seji prejšnji teden imenoval posebno komisijo NS, ki bo spremljala delo revizorjev in s tem odpravila še zadnjo oviro za začetek dela. Potrebno je le še podpisati pogodbo, ki pa jo mora v imenu družbe podpisati nadzorni svet. Na pobudo predsednika uprave bo pogodba pripravljena do sredine seje NS in Veselko pričakuje, da jo bodo nadzorniki potrdili pod točko razno.

Predstavniki PWC so danes že opravili razgovore s člani uprave družbe in potrdili, da v kolikor bo pogodba podpisana, lahko z delom začnejo že v ponedeljek, 29.6. Predsednik uprave je na sestanku izpostavil dejstvo, da je velik del dokumentacije, ki se nanaša na delo revizorjev, na Policijski upravi v Kopru, vendar kot so zagotovili predstavniki PWC, to naj ne bi predstavljalo ovire za njihovo delo.