Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, prodaja rabljeno osnovno sredstvo podjetja: pristaniško kontejnersko STS dvigalo KONECRANES KD-54 (tovarniška oznaka GK493).

Ogled opreme je možen od ponedeljka, 26. 9. 2022, do četrtka, 29. 9. 2022, med 9. in 13. uro. Kontaktna oseba: Majk Drobnič (tel. št. 05/6656 803).

Zainteresirane prosimo, da nam ponudbe dostavijo v zapečatenem ovitku s pripisom “NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP PRISTANIŠKEGA KONTEJNERSKEGA DVIGALA KD-54 KONECRANES”, najkasneje do 6. 10. 2022, do 12. ure na naslov:

LUKA KOPER d.d.

Področje nabave in vzdrževanja (Majk Drobnič)

Vojkovo nabrežje 38

6501 Koper, Slovenija.

Vse informacije in pogoji so objavljeni v spodnjih datotekah.