Bivalni kontejnerji, ki jih je terminal za avtomobile vrsto let uporabljal za sprejem in predajo dokumentacije šoferjem in špediterjem, zaradi dotrajanosti in zastarelosti niso več zagotavljali normalnih delovnih razmer, ogrožena pa je bila tudi oprema in dokumentacija. Ureditev prostorov je zajemala izgradnjo temeljev, nabavo in montažo petih bivalnih kontejnerjev za novo sprejemno pisarno operaterjev, arhiv dokumentacije, nova vetrolova ter nove priklope na elektro, informacijsko, vodovodno in kanalizacijsko omrežje.