Evropska unija je v okviru razpisa TEN-T (Trans -European Transport Network ali vseevropsko prometno omrežje) odobrila sofinanciranje priprave načrta razvoja pristaniške infrastrukture za oskrbo pristanišč severnega Jadrana z alternativnimi energenti, skladno z direktivo EU, ki na področju transporta predvideva uvajanje novih, za okolje bolj prijaznih goriv. Vrednost aktivnosti za pristanišča združenja NAPA znaša 322.000 €, višina sofinanciranja pa je 50 odstotna.

Aktivnost je sicer del širšega projekta Poseidon Med-Costa II, ki znaša kar 5,1 mio €, katerega vodilni partner bo družba Quatar Energy Europe, sodelovali pa bodo tudi partnerji iz Italije, Grčije in Quatarja ter terminalist Contship Italia in ladjar Grimaldi Group.

Projekt Poseidon Med-Costa II je prvi projekt na področju uporabe alternativnih virov energije v Mediteranu in Jadranu, ki bo preučeval možnosti uporabe utekočinjenega zemeljskega plina kot pogonskega plina za ladje – ladjarji se namreč vse pogosteje odločajo za gradnjo oziroma predelovanje ladij na utekočinjen zemeljski plin, ki je ekološko bolj sprejemljivo pogonsko gorivo.

Celovit načrt uporabe alternativnih virov energije v pristaniščih severnega Jadrana bo predstavljen prihodnje leto. V okviru tega bomo med drugim preučili tudi možnosti večje uporabe električne energije v koprskem pristanišču, kar pomeni, da bi se lahko ladje na privezu priklopile na električno napajanje. S tem bi se zmanjšali izpusti toplogrednih plinov, povsem pa bi se izognili hrupu, ki ga proizvaja delovanje agregatov.

V Luki Koper sicer že leta veliko vlagamo v sodobne tehnologije, ki pomagajo zmanjševati vpliv pristaniške dejavnosti na okolje. Tudi pri nabavi strojev in dvigal sledimo načelom energetskih prihrankov in učinkovitosti ter, kjer tehnologija to dopušča, stroje na naftne derivate zamenjujemo z električnimi.