Luka Koper je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije v torek, 10. 12.2013, v prostorih GZS v Ljubljani organizirala transportno logistično konferenco “Prihodnost slovenske logistike in njen doprinos razvoju regije” v okviru projekta ITS Adriatic Multi-port Gateway (EU program TEN-T). Udeleženci konference so soglasno prišli do zaključka, da imata logistika in transport v Sloveniji pomemben razvojni potencial in samo investiranje v infrastrukturo bo omogočilo uspešen nadaljnji razvoj slovenskega gospodarstva. 
Predsednik uprave Gašpar Gašpar Mišič je izpostavil dejstvo, da čeprav je Slovenija majhna država, ima ključne primerjalne prednosti, ki jih imajo tudi večje evropske države in to je morje. »Čas je, da to izkoristimo in se konkretno lotimo gradnje infrastrukture, ki nas na čim bolj učinkovit način povezuje s tistimi trgi, ki so odvisni od vsakodnevne dobave preko Luke Koper.« 
Na konferenci sta sodelovala  tudi dva gosta iz tujine, in sicer Virag Sandor iz TEN-T izvršne agencije, ki je izpostavila potrditev proračuna Connecting Europe Facility (CEF) za financiranje naložb v vseevropska prometna, energetska in digitalna komunikacijska omrežja v obdobju 2014-2020. Od skupnih 29,3 milijarde evrov bo 23,2 milijarde EUR namenjenih transportnemu sektorju oziroma financiranju infrastrukturnih projektov evropske transportne mreže TEN-T. Sledil ji je Chris Rowland s podjetja MDS Transmodal iz Londona, ki je spregovoril na temo potenciala pristanišč severnega Jadrana. Predstavil je izsledke študije, ki je nastala v okviru projekta ITS Adriatic Multi-port Gateway in sicer, da ima severni Jadran 6 milijonov TEU (kontejnerskih enot) potenciala do leta 2030, od katerih bi lahko v Kopru pretovorili tretjino. Pogoj je povečanje pristaniških kapacitete na kontejnerski strani in dograditev železniške povezave z zalednimi trgi. Bojan Babič, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor je k temu dodal, da je razvoj logistike in infrastrukture prioriteta ne le v Sloveniji, ampak tudi na evropski ravni. 
Miran Bordon iz Uprave RS za pomorstvo je spregovoril o razvoju slovenskega enotnega okna za pomorski promet. Alojz Zupančič, vodja Sektorja za carinski in davčni sistem pa o izzivih sodobne evropske carinske uprave in o krepitvi vloge carine v Luki Koper ter ustvarjanju carinsko in davčno prijaznega okolja v edinem slovenskem pristanišču. Sledil je sklop predstavitev o obetih kopnih transportnih povezav. Na to temo je nekaj zanimivih iztočnic predstavil Daniel Tomljanovič, direktor za operativo in prodajo Luke Koper, ter Melita Rozman Dacar, direktorica SŽ – Tovorni promet, ki je prav tako poudarila, da je za razvoj slovenske logistike nujna učinkovita infrastruktura. Govora pa ni bilo samo o železnicah, ampak tudi o slovenskih avtoprevoznikih o katerih je spregovoril Robert Sever iz GZS – združenje za promet. Pogled s strani špediterjev pa je predstavil Čedomir Bojanić iz Sekcije pristaniških špediterjev na GZS. 
Sledila je okrogla miza v kateri so sodelovali: Matjaž Vrčko, iz službe za zunanje zadeve Ministrstva za infrastrukturo in prostor, prof. dr. Aleš Groznik z Ekonomske fakultete v Ljubljani, Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic, Samo Hribar Milič, predsednik in generalni direktor GZS ter Gašpar Gašpar Mišič. Strinjali so se, da brez investicij v prometno infrastrukturo ne bomo dosegli razvojnega preboja v Sloveniji. Vsi so bili mnenja, da Slovenija potrebuje enoten, celovit načrt razvoja infrastrukture, ki bi vseboval realno vizijo ter časovni rok izgradnje. S to strategijo, ki bo, po napovedih Vrčka pripravljena do leta 2014, se lahko predstavimo tudi na evropski ravni in s tem lahko koristimo sredstva, ki jih ponujajo evropski projekti. Udeleženci konference so pozvali državo, da je nedopustno, da vsakokratna vlada spreminja načrte in strategije na področju prometne politike ter se zavzeli za takojšen začetek izgradnje drugega tira.