Lendava, 17.10.07
Ob robu skupne seje slovenske in madžarske vlade so slovenski in madžarski gospodarstveniki danes v Lendavi podpisali ustanovno listino Slovensko – madžarskega poslovnega sveta. Pred tem sta memorandum o ustanovitvi sveta podpisala tudi slovenski minister za gospodarstvo Vizjak in njegov madžarski kolega Janos Koka, ob prisotnosti ministra za finance Bajuka in ministra za promet Žerjava.
Slovensko-madžarski poslovni svet združuje podjetja, organizacije in zasebnike, ki imajo podobne interese in zanimanje za skupno sodelovanje na trgih obeh držav. Gre predvsem za področje izmenjave informacij, gospodarskega sodelovanja, trgovine, turizma, znanstveno-tehničnega razvoja, tehnološkega transferja in investicij. Svet deluje kot forum in ni registriran kot pravna oseba. Njegova naloga je ščititi interese članov, pomagati jim pri vključevanju v investicije in poslovni razvoj, spodbuja komunikacijo med podjetji, državnimi in družbenimi organizacijami, sodeluje pri aktivnostih vladnih organov pri vzpodbujanju gospodarskega razvoja. Svet vodita dva sopredsedujoča, ki sta izvoljena za obdobje dveh let. Na prvem srečanju Sveta danes v Lendavi so člani (približno 30 podjetij iz Slovenije in Madžarske) izvolili Roberta Časarja, predsednika uprave Luke Koper,d.d. kot sopredsedujočega na slovenski strani, sopredsedujoči na madžarski strani pa je postal Peter Lorincze iz podjetja Trigranit Fejlesztesi Rt iz Budimpešte. Izbira dveh predsedujočih ni naključna, saj gre za podjetji, ki dobro poznata obe tržišči in že zdaj odlično sodelujeta med seboj in s partnerji z obeh strani meje.

Predsednik uprave Luke Koper d.d. Robert Časar pa je danes podpisal tudi pismo o nameri o izgradnji kopenskega kontejnerskega terminala na Madžarskem, skupaj s predstavniki Madžarskega logističnega grozda in podjetjem Masped ZRT. Gre za organizaciji, s katerima Luka Koper že zdaj uspešno sodeluje in ki jih veže skupen interes vlaganj na območju petega evropskega koridorja. Glavni motiv za vstop v projekt  je hitro rastoči pretovor kontejnerjev iz Kitajske in ostalih azijskih držav skozi koprsko pristanišče v srednje in vzhodno evropske države. Ta promet  predstavlja, v kombinaciji z geografsko lego Madžarske, obetavno priložnost za distribucijo kontejnerjev iz enega osrednjega (hub) kontejnerska terminala.