Luka Koper je izpeljala posvet o možnostih izboljšanja učinkovitosti logistične verige lahko-pokvarljivega blaga preko koprskega pristanišča. Posveta, ki je bil organiziran pod okriljem evropskega projekta Empiric, so se udeležili praktično vsi predstavniki podjetij in državnih institucij, ki so vpleteni v promet lahko-pokvarljivega blaga rastlinskega in živalskega izvora preko koprskega pristanišča. V času globalne krize je konkurenca vse večja, zato prodajalci iščejo rezerve tako v racionalizaciji procesa pridelave kakor tudi v zmanjšanju logističnih stroškov. V Luki Koper želimo ohraniti vlogo pomembne vstopne točke za lahkopokvarljivo blago, ki potuje iz prekomorja v EU, kar zahteva prilagajanje in sodelovanje vseh udeležencev v transportni verigi. Udeleženci posveta so si bili enotni, da je bil v zadnjih letih v Kopru storjen velik napredek, da pa obstajajo še področja, ki jih lahko v prihodnosti še izboljšamo.