Koprsko pristanišče dosega velike učinke tako na lokalnem kot državnem nivoju, zato si bosta Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo ter Mestna občina Koper zavzemali, da bodo v prihodnje odpravljene vse administrative in druge ovire za uresničitev načrtovanega razvoja koprskega pristanišča.
Ta namera je zapisana v pismu podpore gospodarskim razvojnim prizadevanjem lokalnega okolja in pristanišča za mednarodni promet v Kopru, ki so ga 26. marca podpisali minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Stanko Stepišnik, župan Mestne občine Koper Boris Popovič in predsednik uprave Luke Koper Bojan Brank.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo si bo prizadevalo za vključitev razvojnih projektov pristanišča v državne razvojne programe ter ureditev pogojev za črpanje evropskih sredstev. V sodelovanju z drugimi ministrstvi pa se bo zavzelo za čimprejšnjo izgradnjo novega vhoda s kamionskim terminalom. Mestna občina Koper bo takoj uvedla vse ustrezne postopke in s tem Luki Koper omogočila odlaganje morskega mulja na njihovih parcelah, prizadevala pa si bo tudi za izpeljavo ene naših ključnih investicij v podaljšanje prvega pomola. Luka Koper in Mestna občina Koper pa bosta v skladu s svojimi pristojnostmi tvorno sodelovali pri razvoju potniškega terminala s ciljem, da ta pridobi status matičnega pristanišča, t.i. home port.

 


Minister Stanko Stepišnik, župan Boris Popovič in Bojan Brank, predsednik uprave Luke Koper.