3. oktobra se je nadaljevalo tedensko usklajevanje med predstavniki DARS, DRI, Luke Koper, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Slovenskih železnic in Carine. Na podlagi idejnih skic projektantov so pilili še zadnje podrobnosti sprememb infrastrukturnih projektov, ki bodo podlaga za spremembo pet letnega plana razvoja pristanišča.

Priprave sprememb gredo v smeri podaljševanja obeh pomolov, pri čemer bi drugi pomol podaljšali še dlje od predvidenega v državnem prostorskem načrtu. Po drugi strani pa skupina išče ustrezne rešitve za postavitev več novih vhodov v pristanišče, s čimer bi razbremenili križanje prometnih tokov znotraj pristanišča ter se izognili nepotrebnim investicijam (viadukt, nivojsko krožišče, itd), katerih vrednost skupaj znaša več kot 26 milijonov evrov. S podaljšanjem pomola 2 vse do meje luškega akvatorija (po DPN) pa bi po naravni proti prišli do želenih in potrebnih globin, s čimer bi odpadli stroški poglabljanja in odlaganja mulja.

Glede novih vhodov je delovna skupina prišla do treh ključnih ugotovitev:

  • Državi in MOK predlaga zamenjavo parcele, ki je z DPN predvidena za zunanji kamionski terminal (danes kaseta za odlaganje mulja iz vplovnega kanala) s parcelo MOK ob čistilni napravi, kjer bi uredili zunanji kamionski terminal,
  • Izkoristili bi po DPN določeno lokacijo za nov hod in jo povezali s parcelo v lasti MOK na koncu bertoške vpadnice (kjer je Luka Koper včasih skladiščila avtomobile),
  • Izvedba vhoda »pri Porcheju«, kjer že obstaja navezava na ankaransko vpadnico.

Predsednik uprave Luke Koper Gašpar Gašpar Mišič je ob tem dejal: »Vsak projekt, ki je predviden v okviru DPN, je potrebno še enkrat temeljito preučiti, tako z ekonomskega vidika, kot tudi tehnološkega in komercialnega. LK ostaja večnamensko pristanišče, vendar s poudarkom na kontejnerjih in vozilih ter generalnih tovorih. Pri vseh nadaljnjih investicijah bomo strogo upoštevali tudi ekološki vidik oz vidik vplivov na okolje. Vse te ugotovitve bodo podlaga za spremembo pet letnega plana razvoja pristanišča, kar mora v končni fazi potrditi vlada. Prepričani smo, da težav s tem ne bo, saj bodo vse spremembe upravičene in podkrepljene z vsemi potrebnimi izračuni in dokazi.«

Delovna skupina se je tudi strinjala, da je predvidena investicija v pomol 3 vredna kar 350 milijonov evrov, zato podpirajo odločitve, da se Luka Koper najprej osredotoči na podaljšanje obeh obstoječih pomolov, kar je s stroškovnega in tehničnega vidika lažje izvedljivo. S tem Luka Koper sporoča svojim strankam, da gre v ofenzivo in širi svoje kapacitete.


S postavitvijo treh vhodov bomo odpravili ozka grla in zmanjšali križanje cest in tirov, odpravili nepotrebne zastoje v internem prometu in s tem omogočili z obstoječimi kapacitetami hitrejši pretovor.


Vizija širitve prvega in drugega pomola