Primorska gospodarska zbornica je Borutu Muženiču, zaposlenemu v Luki Koper d.d. podelila zlato priznanje za inovacijo Bromma tester. Gre za napravo, ki dejansko nadomešča dvigalo. Omogoča namreč, da kontrolo, popravilo in servisiranje prijemal za kontejnerska dvigala Liebherr opravimo brez da je prijemalo priklopljeno na dvigalu. Prekinitve pretovornih operacij v času okvar in servisiranja tako niso več potrebne. Dvigalo lahko nemoteno nadaljuje delo z drugim prijemalom.

Inovativna dejavnost zaposlenih je Luki Koper že od nekdaj zelo razvita. Čeprav je bilo podanih že veliko predlogov za izboljšave in tudi več izumov, se število prijavljenih predlogov za izboljšave vsako leto povečuje. V letu 2012 so zaposleni podali kar 295 predlogov za izboljšave, dolgoročni cilj pa je 5 izboljšav na 10 zaposlenih.


Iz leve proti desni: Vojko Čok, Borut Muženič, Tomaž Može