Revizija projekta drugi tir zaključena

02.12.2016

Direkcija RS za infrastrukturo je objavila končno poročilo revizije.

Direkcija RS za infrastrukturo je objavila končno poročilo Preveritev ocenjenene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za projekt drugega tira nove železniške proge Divača – Koper, ki ga je pripravilo podjetje GEODATA Engineering.

http://www.di.gov.si/fileadmin/di.gov.si/pageuploads/Novice/Preveritev_ocenjene_vrednosti.pdf

Datoteke za prenos