Vlada potrdila Zakon o drugem tiru

30.03.2017

Vlada je sprejela predlog Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača – Koper ter ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po nujnem zakonodajnem postopku.

Zakon temelji na javno-javnem partnerstvu, saj predvideva sodelovanje ene ali več zalednih držav, pri čemer  da Slovenija ohrani več kot 50-odstotni delež v podjetju 2TDK. Investitor drugega tira je prav 2TDK, ki bo naložbo izvedlo v svojem imenu in za svoj račun. Lastnica nove infrastrukture je za čas koncesije družba 2TDK, zemljišče pod infrastrukturo pa ostane v lasti države. Zakon predvideva, da bi za odplačilo investicije in donos na vložena sredstva poleg uporabnine železniškega tira, ki pripada podjetju SŽ Infrastruktura, uporabili t. i. tunelnino, cestnine za težka tovorna vozila (podražitev) in uvedli nove dajatve na pretovor v Luki Koper.