GREENBERTH

www.greenberth.eu

Program: MED

Projekt Greenberth, ki ga vodi Pristaniška uprava Valencia, se ukvarja z uvajanjem koncepta energetske učinkovitosti v Sredozemskih pristaniščih, pri čemer partnerji preučujejo vlogo majhnih in srednjih podjetij.