Delnica LKPG

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 14.000.000 delnic razreda navadnih kosovnih delnic. Delnica Luke Koper, d. d., ima oznako LKPG in kotira na Ljubljanski borzi od 20. novembra 1996 in je vključena v indeksa SBI TOP ter SBI20.


Izberite obdobje