Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PVO in predhodnega varnostnega poročila) priveznega mesta za tankerje v Luki Koper

Rok za oddajo prijave: 05.09.2014
Interna številka: JN 75/2014


Datoteke za prenos