Tehnološka oprema za pretovor in meritve

Rok za oddajo prijave: 26.04.2019
Interna številka: JN 175/2019

Dostop do dela razpisne dokumentacije oz. dela dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer do projektne dokumentacije PZI je omejen, zaradi varnostnih razlogov. Ta del dokumentacije bo posredovan samo zainteresiranim gospodarskim subjektom na podlagi prošnje podane preko elektronske pošte na naslov naročnika: mara.zerjal@luka-kp.si, najkasneje do vključno tri (3) dni pred rokom, ki je določen kot skrajni rok za prejem ponudb. 


Datoteke za prenos