Dobava elektroinštalacijskega materiala za investicijska in vzdrževalna dela na elektroenergetski infrastrukturi v Luki Koper

Rok za oddajo prijave: 04.01.2018

Interna številka: JN 260/2017 - OKS 1 | Številka na portalu javnih naročil: JN009847/2017-E01

Dobava inštalacijskega materiala za investicijska in vzdrževalna dela na vodovodnem in hidrantnem omrežju ter protipožarnih črpališčih Luke Koper

Rok za oddajo prijave: 05.01.2018

Interna številka: JN 261/2017 - OKS 2 | Številka na portalu javnih naročil: JN009848/2017-E01

Dobava materiala za investicijska in vzdrževalna dela na železniški infrastrukturi v Luki Koper

Rok za oddajo prijave: 05.01.2018

Interna številka: JN 262/2017 - OKS 3 | Številka na portalu javnih naročil: JN009849/2017-E01

Gradbena dela na pristaniški infrastrukturi

Rok za oddajo prijave: 11.01.2018

Interna številka: JN 264/2017 - OKS 5 | Številka na portalu javnih naročil: JN009978/2017-E01

Storitev izvedbe oz. pomoči pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih delih na pristaniški infrastrukturi

Rok za oddajo prijave: 11.01.2018

Interna številka: JN 263/2017 - OKS 4 | Številka na portalu javnih naročil: JN010110/2017-E01

DOZIDAVA SERVISNEGA OBJEKTA , na zemljišču s parc. št. 1569/49 v k.o. Koper

Rok za oddajo prijave: 19.01.2018

Interna številka: JN 315/2017

NABAVA RABLJENEGA MOSTNEGA DVIGALA

Rok za oddajo prijave: 27.02.2018

Interna številka: JN 341/2017