DODATNE POTREBE VIDEO NADZORNEGA SISTEMA V LUKI KOPER

Rok za oddajo prijave: 11.01.2021

Interna številka: JN 283/2020 | Številka na portalu javnih naročil: JN007904/2020-W01

REKONSTRUKCIJA 7A IN 7B VEZA - IZVEDBA DEL

Rok za oddajo prijave: 11.01.2021

Interna številka: JN 266/2020

OBNOVA SPODNJE NOSILNE KONSTRUKCIJE OBALE 10. VEZA

Rok za oddajo prijave: 15.01.2021

Interna številka: JN 260/2020

VGRADNJA SISTEMA ZA PREPREČEVANJE TRKA (ROKE) DVIGALA V LADJE (4 KOS) – KD 55 – 58

Rok za oddajo prijave: 15.01.2021

Interna številka: JN 282/2020

GENERALNA OBNOVA DVIGAL KD 51 in 52 (2. del)

Rok za oddajo prijave: 25.01.2021

Interna številka: JN 277/2020

Prijemalo za celulozo - 1 kos

Rok za oddajo prijave: 25.01.2021

Interna številka: JN 288/2020

GRADNJA SKLADIŠČA 32E IN NADSTREŠNIC PRED OBSTOJEČIMI SKLADIŠČI 30A, 30B, 31B IN 31C

Rok za oddajo prijave: 10.02.2021

Interna številka: JN 268/2020

Nabava dveh SPPX dvigal

Rok za oddajo prijave: 15.02.2021

Interna številka: JN 290/2020

Rekonstrukcija presipov v RP-1 na EET - II. faza

Rok za oddajo prijave: 16.02.2021

Interna številka: JN 1/2021

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PRISTANIŠKEGA OPERATERJA

Rok za oddajo prijave: 25.02.2021

Interna številka: JN 12/2021 | Številka na portalu javnih naročil: JN000467/2021-E01

Servisne storitve aktivne požarne zaščite za TTT

Rok za oddajo prijave: 01.03.2021

Interna številka: JN 253/2020

Nabava nadomestnih delov za različna osnovna sredstva PC TRTT

Rok za oddajo prijave: 01.03.2021

Interna številka: JN 249/2020

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO SKLADIŠČA 54

Rok za oddajo prijave: 02.03.2021

Interna številka: JN 251/2020

Gradnja transformatorske postaje TP-AT2 v Luki Koper

Rok za oddajo prijave: 02.03.2021

Interna številka: JN 4/2021

OBNOVA KLP – SANACIJA ELEKTRO IN KOMUNIKACIJSKE OPREME – LADIJSKI PREKLADALEC

Rok za oddajo prijave: 04.03.2021

Interna številka: JN 287/2020 | Številka na portalu javnih naročil: JN000625/2021-E01

Sanacija protikorozijske zaščite rezervoarjev in instalacij vagonske polnilnice TRO

Rok za oddajo prijave: 05.03.2021

Interna številka: JN 291/2020

Obnova hidrantnega omrežja v skladiščih 20A-C, 21A-D, 22A-D in 26A-C II. faza

Rok za oddajo prijave: 05.03.2021

Interna številka: JN 5/2021

ZAMENJAVA POGONOV VRTENJA ROKE NA ODLAGALNEM STROJU

Rok za oddajo prijave: 08.03.2021

Interna številka: JN 16/2021 | Številka na portalu javnih naročil: JN000670/2021-E01

ZAMENJAVA BOBNA JEKLENIH VRVI POGONA ROKE NA KD 52

Rok za oddajo prijave: 12.03.2021

Interna številka: JN 17/2021 | Številka na portalu javnih naročil: N000773/2021-E01

DOBAVA KOLES POGONA MAČKA ZA DVIGALO KD 56

Rok za oddajo prijave: 15.03.2021

Interna številka: JN 14/2021 | Številka na portalu javnih naročil: JN000874/2021-E01

Obnova upravne stavbe na Kontejnerskem terminalu – 2.faza

Rok za oddajo prijave: 22.03.2021

Interna številka: JN 19/2021

Nabava različnih olj, maziv ter masti za vzdrževanje strojev (sklop 1: Olja)

Rok za oddajo prijave: 29.03.2021

Interna številka: JN 13/2021