Lastniška struktura - 30.6.2018

# Delničar Število delnic Lastniški delež
1 Republika Slovenija 7.140.000 51,00 %
2 Slovenski državni holding, d.d. 1.557.857 11,13 %
3 Kapitalska družba, d.d. 696.579 4,98 %
4 Mestna občina Koper 439.159 3,14 %
5 Citibank N.A. – fiduciarni račun 305.884 2,18 %
6 Hrvatska poštanska banka, d. d. 137.645 0,98 %
7 Clearstream Banking SA – fiduciarni račun 128.734 0,92 %
8 Zavarovalnica Triglav, d.d. 113.568 0,81 %
9 Utilico Emerging Markets Limited 98.400 0,70 %
10 Zagrebačka banka d.d. – fiduciarni račun 80.387 0,57 %
Skupaj 10 največjih delničarjev 10.698.213 76,41 %
Skupaj vse delnice 14.000.000 100,00 %