Lastniška struktura - 30.6.2019

# Delničar Število delnic Lastniški delež
1 Republika Slovenija 7.140.000 51,00 %
2 Slovenski državni holding, d.d. 1.557.857 11,13 %
3 Kapitalska družba, d.d. 696.579 4,98 %
4 Mestna občina Koper 439.159 3,14 %
5 Citibank N.A. – fiduciarni račun 388.923 2,78 %
6 Hrvatska poštanska banka, d. d. 138.582 0,99 %
7 Zavarovalnica Triglav, d.d. 113.568 0,81 %
8 Raiffeisen Bank International AG 113.374 0,81 %
9 Utilico Emerging Markets Trust plc 99.230 0,71 %
10 NLB Skladi - Slovenija mešani 92.500 0,66 %
Skupaj 10 največjih delničarjev 10.779.772 77,01 %
Skupaj vse delnice 14.000.000 100,00 %