Lastniška struktura - 31.12.2017

# Delničar Število delnic Lastniški delež
1 Republika Slovenija 7.140.000 51,00 %
2 Slovenski državni holding, d.d. 1.557.857 11,13 %
3 Kapitalska družba, d.d. 696.579 4,98 %
4 Mestna občina Koper 439.159 3,14 %
5 Citibank N.A. – fiduciarni račun 215.937 1,54 %
6 Aktsiaselts Trigon Funds 161.384 1,15 %
7 Hrvatska poštanska banka, d. d. 129.582 0,93 %
8 Zavarovalnica Triglav, d.d. 113.568 0,81 %
9 SEI Global Investment Fund 102.392 0,73 %
10 Utilico Emerging Markets Limited 98.400 0,70 %
Skupaj 10 največjih delničarjev 10.654.858 76,11 %
Skupaj vse delnice 14.000.000 100,00 %