Nova dvigala za kontejnerski terminal

06.11.2015

Luka Koper je naročila 11 novih, zmogljivejših dvigal za pretovor kontejnerjev. Gre za del investicije, ki predvideva tudi podaljšanje prvega pomola in izgradnjo dodatnih kapacitete na kontejnerskem terminalu, s katerim bo ta do leta 2020 dosegel letno kapaciteto 1.3 milijona TEU (kontejnerskih enot).

Za delo na ladjah smo naročili dve večji in zmogljivejši kontejnerski dvigali (STS), dimenzije super post-panamax, s katerima bomo lahko izvajali delo na kontejnerskih ladjah kapacitete do 14.000 TEU. Obstoječa štiri post-panamax dvigala, s katerimi pretovarjamo ladje kapacitete do 8.000 TEU, dosegajo namreč le do 18. širine ter 9. višine kontejnerjev nad ladijskim krovom, med tem ko bosta novi dvigali omogočali delo na ladjah s širino do 24 kontejnerjev oziroma 11 kontejnerjev višine. Novi super post-panamax dvigali bosta začeli obratovati predvidoma junija 2017.

Poleg obalnih kontejnerskih dvigal (STS) smo naročili tudi dve RMG dvigali (mostna dvigala na tirnicah), ki bosta namenjeni nakladanju/razkladanju kontejnerjev na železniške vagone. Podaljševanje dveh obstoječih tirov na kontejnerskem terminalu ter izgradnja treh novih je že v teku.

Konec prihodnjega leta pa bomo na skladiščnih površinah kontejnerskega terminala uporabljali sedem novih E-RTG dvigal (mostna dvigala na pnevmatikah). Posebnost teh dvigal je, da za obratovanje koristijo električno energijo iz omrežja, kar zagotavlja manjšo obremenitev okolja z izpusti plinov in hrupa.

Promet na kontejnerskem terminalu se iz leta v leto povečuje. V prvih devetih mesecih leta smo tako pretovorili 590.270 TEU, kar je 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. To je posledica globalnega trenda kontejnerizacije, saj vse več blaga potuje v zabojnikih. Ker ladjarji, pri iskanju ekonomije obsega na posamezno prevoženo enoto naročajo večje ladje, se morajo tudi pristanišča, če želijo ostati konkurenčna, temu prilagoditi. V Luki Koper bomo tako samo v kontejnerski terminal v naslednjih petih letih vložili 235 milijonov evrov in tako poskušali ohraniti primat največjega kontejnerskega terminala v Jadranu po letnem pretovoru kontejnerjev.