Pretovor in prihodki v obdobju januar - september 2015

15.10.2015

Skupni pretovor je narasel za 12 %, prihodki od prodaje pa za 13 %.

V prvih devetih mesecih smo pretovorili 15.494.341 ton blaga in ustvarili za 127,6 milijona čistih prihodkov od prodaje.

Podroben pregled je na voljo v pripetem dokumentu.

Datoteke za prenos