Obrazec za prijavo na delovna mesta: Referent II (obračun plač)

Kandidati, ki se prijavljajo na razpisana prosta delovna mesta izpolnijo spodnjo prijavo. Izpolnitev spodnjega obrazca šteje kot prijava na prosto delovno mesto, kar pomeni, da ni potrebne dodatne pisne ali elektronske prijave. Po oddani spletni prijavi, boste prejeli elektronsko pošto na vaš elektronski naslov s potrditvijo prejete prijave. 

Navodilo pri izpolnjevanju:

Prosimo vas, da v polje »IZKUŠNJE« navedete termin opravljanja dela ter vrsto dela, ki ste ga opravljali. V kolikor ste opravljali več različnih del, vpišite le tista, katera ste opravljali več kot 6 mesecev.

Osnovne informacije

Prijava na delovno mesto*

Ime in priimek*

Datum rojstva*

Naslov bivališča*

Pošta bivališča*

E-mail*

Raven izobrazbe*

Pridobljen naziv izobrazbe*

Znanje slovenskega jezika*

Znanje angleškega jezika*

Računalniška znanja

Poznavanje in delo z Excelom*

Poznavanje in delo s SAP-om*

Druga znanja

Izkušnje s področja obračuna plač (izračuna in kontrole plač in nadomestil plač, socialnih prispevkov in davčnih odtegljajev*

Izkušnje s področja nadomestila plač med zadržanostjo od dela*

Izkušnje s področja vodenja zakonskih izvršb na osebne prejemke in oddaje in kontrole obračunskih podatkov zunanjim inštitucijam*

Navedite konkretno zgoraj navedene izkušnje, kje in čas trajanja*

Druge izkušnje*

Druga znanja

Izjava o resničnosti podanih informacij*

Vaše osebne podatke, ki ste jih vnesli ob izpolnitvi obrazca za prijavo na razpisano prosto delovno mesto, uporabljamo za namen izvedbe postopka izbora ustreznega kandidata na razpisano delovno mesto na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Vaše osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena, tj. do zaključka postopka izbora kandidata na razpisano delovno mesto oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali v tretje države. Posameznik lahko dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic dobi pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova varstvo.podatkov@luka-kp.si ali na naslovu Luka Koper d.d., Vojkovo Nabrežje 38, 6501 Koper. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

Strinjam se*


Obvezna polja!