Stojan Čepar

Delavski direktor

img-responsive

Stojan Čepar se je rodil 14. avgusta 1977. Po šolanju na tehniškem zavodu Josef Stefan v Trstu, smer elektrotehnik-elektronik, ga je poklicna pot vodila v Kobilarno Lipica in BTC Terminal v Sežani, kjer je bil zadolžen za različna strokovna dela. Leta 2002 se je zaposlil v Luki Koper, d.d. kot upravljalec dvigal in ostale mehanizacije. Leta 2008 je bil izvoljen v Svet delavcev družbe, aprila 2009 pa ga je slednji izvolil za predstavnika delavcev v nadzornem svetu  Luke Koper  d.d., v katerem je bil tudi član tudi član kadrovske komisije ter komisije za infrastrukturo in operativo. To funkcijo je opravljal do novembra 2015, ko je nastopil 5 letni mandat v funkciji člana uprave - delavskega direktorja družbe.