Koncesijsko razmerje med Republiko Slovenijo in 2TDK se bo ob predvidenem poteku dogodkov izteklo junija 2064, družba pa tako dobiva vzvod za izgradnjo in kasneje za gospodarjenje z drugim tirom, ureja medsebojna razmerja in obveznosti tako države kot družbe 2TDK.

Koncesijska pogodba je bila sklenjena na podlagi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 51/18; ZIUGDT), in določa medsebojna pogodbena razmerja med koncedentom (Republika Slovenija) in koncesionarjem (2TDK d.o.o.). Pogodbo je s strani koncendenta podpisala ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, s strani koncesionarja sta jo podpisala generalni direktor mag. Dušan Zorko in direktor Marko Brezigar.