Zapri iskalnik

Postani dobavitelj

Prvi korak je izpolnitev obrazca

Poleg upoštevanja vseh obveznosti iz pogodbe, ki jo  dobavitelj skleni z Luko Koper, mora dobavitelj ravnati tudi skladno s Kodeksom ravnanja poslovnih partnerjev Skupine Luke Koper. Kodeks zavezuje naše dobavitelje in poslovne partnerje, da izpolnjujejo etične in pravne standarde. Obveza vseh dobaviteljev je:

  • da so podrobno seznanjeni z vsebino kodeksa;
  • da pisno potrdijo sprejemanje kodeksa;
  • da se strogo držijo njegovih določb;
  • da z vsebino kodeksa seznanijo svoje zaposlene.

Na spodnjem obrazcu lahko vnesete vaše podatke, ki bodo shranjeni v bazo potencialnih dobaviteljev.

  • Kaj dobavljamo?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Potrjevanje referenc dobaviteljev

Navodila pogodbenim partnerjem

Splošni nabavni pogoji